Na základě dohody několika původních členů klanu, kteří i v době po rozpuštění klanu spolu zůstali v kontaktu, jak v jiných klanech tak i v jiných hrách, došlo 5.5.2016 k obnovení činnosti Česko-slovenských bombarďáků!!!!

Prvotním cílem klanu je zajistit dostatek hráčů pro pravidelné hraní šarvátek v modu „Opevnění“. Začínáme na nejnižší úrovni s tanky tieru VI a již v prvních několika bitvách v oslabeném počtu (6 namísto 7 hráčů), klan prokázal dostatek „morálně-volních“ vlastností, hodně zkušených a vyzrálých členů a všemi mastmi mazaného bojového velitele.