Uživatelské modifikace sám nevytvářím, ale skládám k sobě různé zajímavé modifikace hry. Jako základ mi slouží balíček modů od Aslaina, který s malými úpravami a konfiguracemi po odzkoušení funkčnosti dávám k dispozici prioritně členům našeho klanu, ale jak vím z reakcí a logů i pro řadu dalších „tankistů“.

Tak ať Vám slouží a střely přesně zasahují nepřátelské tanky 🙂